Teksten en fotografie Rob Klute © Elze Klute 2001-2022
Camp on Tour
Schengen
2022
Op de scheiding van Luxemburg, Frankrijk en Duitsland ligt Schengen, een klein lieflijk uitziend dorp aan de Moezel maar politiek gezien van enorme betekenis.
Meerdere monumenten herinneren aan de ondertekening in 1985 aan boord van de Princesse Marie- Astrid van het akkoord om controles aan de binnengrenzen in 26 Europese landen af te schaffen .
De bronzen sterren met karakteristieke symbolen geven op de zuilen de verschillende Europese landen weer.